SKC
Korotan

Stane Jagodič

likovni umetnik

Stane Jagodič (1943, Slovenija) že od sredine 60. let aktivno deluje na različnih področjih likovne umetnosti. Po končani Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1970 je kmalu dosegel status enega najaktivnejših in najpomembnejših umetnikov v tedanji Jugoslaviji, ki je hitro vzpostavil lasten prepoznavni vizualni in konceptualni jezik. V svojem opusu je privzemal različne načine umetniške produkcije in se je posluževal različnih umetniških medijev kot so fotografija, slikarstvo, grafika, karikatura, performans, asemblaž in objektna umetnost (instalacije). Stane Jagodič že vse od leta 1967 raziskuje umetniško rabo fotografije in nekaterih njenih kreativnih derivatov kot sta fotomontaža ali foto-kolaž; prav slednja zasedata izjemno pomembno mesto v njegovi umetniški produkciji.

Stane Jagodič je bil so-ustanovitelj in konceptualni vodja Grupe Junij, ki je aktivno delovala med leti 1970 in 1985 kot široka umetniška platforma, aktivno vključujoč številne pomembne lokalne in mednarodne umetnike. Kot samostojni umetnik je Stane Jagodič sodeloval na več kot 50 samostojnih in peko 200 skupinskih razstavah v domačem in mednarodnem prostoru. Živi in dela v Ljubljani.

stane-jagodic.com